Symposiwm Offer ac Adnoddau Technoleg Iaith: Beth sy’n Digwydd yng Nghymru

Bydd cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg dros Zoom.

Gellir gofyn cwestiynau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Rhaglen ddrafft

9.00

AGOR A CHROESO

 

9.15

Kepa Sarasola: Siaradwr Gwadd

 An overview of Language Technologies for Language Communities based on the Basque experience

 

SESIWN 1 - DATA

9.45

Elin Haf Gruffydd Jones & Davyth Hicks - Y camau nesaf tuag at Gydraddoldeb Ieithyddol Digidol

10.15

Geraint Palmer – Mewnblaniadau Geiriau ar gyfer y Gymraeg 

110.45-11.00

TORIAD

 

SESIWN 2 -  LLEFERYDD a CHYFIEITHU PEIRIANYDDOL

11.00

Sarah Cooper –Datblygu technoleg lleferydd Cymraeg a'i ddefnydd mewn therapi lleferydd

11.30

Dewi Bryn Jones – Gwella Adnabod Lleferydd Cymraeg

12.00

Myfyr Prys – Cyfieithu Peirianyddol Cymen

12.30-1.00

TORIAD

 

SESIWN 3 - TESTUN

1.00

Irena Spasic, Vigneshwaran Muralidaran, Laura Arman & Dawn Knight – A Welsh stemmer

1.30

Gruffudd Prys & Gareth Watkins – Llyfrgell Newydd Prosesu’r Gymraeg Ar-lein

 

SESIWN 4 –  ADDASU OFFER RHYNGWLADOL I'R GYMRAEG

2.00

Jonathan Roberts & Pete Butcher – Developing ColloCaid - lessons learnt in developing a text-editing tool, and visualising words, to help writers with collocations

2.30

Bill Teahan & Leena Farhat - Adapting the Tawa toolkit for modelling and processing Welsh text

3.-3.15

TORIAD

3.15-4.00

Ford Gron

Cryfhau rhwydweithio ym maes Technolegau Iaith o fewn Cymru