Cysylltu â ni

Trefnwyr y Symposiwm:

Delyth Prys, d.prys@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 382800

Stefano Ghazzali, s.ghazzali@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 388226

Ebost Cyffredinol symposiwm@bangor.ac.uk