Rhaglen

Symposiwm Academaidd: Iaith a Thechnoleg yng Nghymru 01/12/2023

Bydd cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg

Gellir gofyn cwestiynau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

9.00 - 9.30

Cofrestru a phaned

9.30 - 9.45

Croeso: Gruffudd Prys, Pennaeth yr Uned Technolegau Iaith

9.45 - 11.15 Sesiwn 1: Adnoddau Technolegau Iaith Celtaidd

9.45 - 10.45

Prif siaradwyr:

Mélanie Jouitteau, Canolfan Genedlaethol Ymchwil Gwyddonol Ffrainc (labordy IKER) ‘Introduction to the state of NLP tools in Breton at the moment’ 

a Loïc GrobolPrifysgol Paris Nanterre

'ARBRES Kentsur: a parallel Breton/French corpus with lessons for NLP in low-resource languages'

10.45 - 11.15

Preben Vangberg a Leena Sarah Farhat, Prifysgol Bangor
‘What is required to get workable ASR for Cornish’

10.45 - 11.45

Paned

11.45 - 1.15 Sesiwn 2: Technoleg Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol

11.45 - 12.45

Prif siaradwr:

Colin Jarvis, OpenAI
‘How academia and OpenAI could improve lesser resourced languages support in LLMs’

12.45 - 1.15

Dewi Bryn Jones a Gruffudd Prys, Prifysgol Bangor
‘Gwerthusiad o alluoedd modelau iaith Gymraeg GPT’

1.15 - 2.00

Cinio

2.00 - 3.30 Sesiwn 3: Adnoddau hwyluso cyfathrebu

2.00 - 3.00

Prif siaradwr:

Emily Barnes, Trinity College, Dulyn
‘Developing language tools for Irish speaking children with additional needs’

3.00 - 3.30

Meinir Williams, Dewi Bryn Jones, Sarah Cooper, Stefano Ghazzali, Delyth Prys (traddodir gan Meinir Williams)
‘Lleisiau digidol Cymraeg a Saesneg i blant’

3.30 - 4.00

Ford Gron: Anghenion y dyfodol
Siaradwyr gwadd a phawb

4.00

Cau’r gynhadledd