Rhaglen

Symposiwm Academaidd: Iaith a Thechnoleg yng Nghymru 01/12/2023

Bydd cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg

Gellir gofyn cwestiynau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

9.00

Cofrestru a Choffi

9.30

Agor a Chroeso

9.45

10.30

11.15

12.00

12.30

TORIAD AM GINIO

1.30

2.15

3.00

TORIAD AM BANED

3.30

4.15

CLOI