Rhaglen

Symposiwm Academaidd: Iaith a Thechnoleg yng Nghymru 28/01/2022

Bydd cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg dros Zoom.

Gellir gofyn cwestiynau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

9.15

AGOR A CHROESO

9.30

Siaradwr gwadd Georg Rehm, DFKI: Datblygu agenda a map ffordd tuag at gael cydraddoldeb digidol llawn yn Ewrop erbyn 2030

10.15

Dewi Bryn Jones, Prifysgol Bangor: Arloesi Adnabod Lleferydd ar gyfer y Gymraeg

10.45

Stephen Russell, Prifysgol Bangor: Creu lleisiau synthetig newydd Cymraeg

11.15

TORIAD AM BANED

11.30

Andreas Vlachidis, UCL: Datblygu Bocs Tŵls Iaith Naturiol Cymraeg ar gyfer GATE

12.00

Gareth Watkins a Gruffudd Prys, Prifysgol Bangor: Lecsicon agored o eirffurfiau Cymraeg

12.30

Jon Morris, Prifysgol Caerdydd:Creu crynodebau awtomatig o destunau Cymraeg

1.00

TORIAD AM GINIO

1.30

Preben Vangberg a William J. Teahan, Prifysgol Bangor. Defnyddio cyfuniad o fodelau Lleferydd i Destu an modelau cywasgu i adnabod iaith a siaredir

2.00

Matthew Russell, Prifysgol Bangor: Datblygiadau newydd mewn cyfieithu peirianyddol Cymraeg

2.30

Delyth Prys, Prifysgol Bangor: Casglu corpws mawr o frawddegau fel promptiau recordio ar gyfer Common Voice

3.00

Ford Gron

Rhwydwaith Technolegau Iaith Cymru

3.30

CLOI