Recordiadau Symposiwm 2022

Yr Athro Georg Rehm
Datblygu agenda a map ffordd tuag at gael cydraddoldeb digidol llawn yn Ewrop erbyn 2030

Mr Dewi Bryn Jones
Arloesi Adnabod Lleferydd ar gyfer y Gymraeg

Mr Stephen Russell
Creu lleisiau synthetig newydd Cymraeg

Dr Andreas Vlachidis
Datblygu Bocs Tŵls Iaith Naturiol Cymraeg ar gyfer GATE

Gareth Watkins
Lecsicon agored o eirffurfiau Cymraeg

Dr Jonathon Morris
Creu crynodebau awtomatig o destunau Cymraeg

Dr William J. Teahan
Defnyddio cyfuniad o fodelau Lleferydd i Destu an modelau cywasgu i adnabod iaith a siaredir

Mr Matthew Russell
Datblygiadau newydd mewn cyfieithu peirianyddol Cymraeg

Yr Athro Delyth Prys
Casglu corpws mawr o frawddegau fel promptiau recordio ar gyfer Common Voice